lukk

Ihlen

På 1890-tallet ble flere eiendommer utparsellert fra Romsås gård. Disse lå langs Trondheimsveien på strekningen fra Romsås gård til Grorud. På nedsiden av Trondheimsveien ble det opparbeidet en vei, dagens Gamle Fossumvei, med tomter på begge sider. På flere av eiendommene ble det satt opp små hus, men også større bygninger som minner om arbeiderboliger ble bygget.

Boligen i Trondheimsveien 513 er en av disse. Den er oppført i 1898 og er meget godt bevart. Eiendommen fikk navnet Ihlen og i 1900 bodde det 17 personer her. En stenhoggerfamilie som kom fra Sverige og to familier hvor mannen i husholdet arbeidet som jernbanearbeider.

I 1916 ble huset søkt påbygget med en glassveranda, og noe senere et lite takoppløft. Sistnevnte endring skulle skape mange forviklinger for eieren som på den tiden het Sigvald Lunde. Takoppløftet var nemlig ikke i tråd med datiden bygningslov, og Lunde fikk avslag på sin byggesøknad. Problemet var at takoppløftet allerede var bygget. I 1920 skrev Lunde til Kongen for å få dispensasjon. Saken ble avsluttet i 1922. Lunde fikk lov til å beholde takoppløftet, men måtte betale en mult på kr. 100 til Akers fattigkasse.