lukk

Solbakken

Våningshuset er i sveitserstil og er trolig bygget på slutten av 1800-tallet, eller noe senere. Det er ikke brakt på det rene når eiendommen ble skilt ut. Eiendommen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig.