lukk

Kalbakken øvre gård

Gården ble kjøpt av Ingebret Andersen i 1893 (90/7). Det stod da et gammet våningshus på eiendommen, dette ble revet og i 1903 stod dagens våningshus ferdig. Også stabbur og uthus ble oppført. I tillegg til å drive jorda drev Ingebret et hjulmakerveksted.