lukk

Hestejordene

For 50 år siden beitet hester og kuer fra Linderud og Rødtvet i dette området. Den gamle grensen mellom de to eiendommene gikk langs Rødtvetbekken. Kart fra 1797 viser at det lå to husmannsplasser her, Tonsenplassen og Sørli, og ennå kan man se rester etter gamle steingjerder.

I dag holdes kulturlandskapet fortsatt i hevd med beiting og vitner om tidligere tider da dette var det typiske landskapet i Groruddalen. Bilder helt fram til 1950-tallet viser en dal som er preget av et åpent landskap. Rester etter kulturlandskap er viktige kulturminner som forteller om den tidligere jordbruksvirksomheten i dalen.