lukk

Funnsted øks

Her ble det i 1948 funnet en nesten ferdig skafthulløks av en grå bergart. Øksen manglet hullet til skaftet og stammer sannsynligvis fra yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.