lukk

Flaen

På kart fra 1881 og 1913 er eiendommen avmerket som en husmannsplass. Våningshuset, som fortsatt ligger der i dag, inneholdt fire leiligheter og muntlige kilder hevder at det ble oppført i på 1860-tallet. På den ene langsiden er det bygget en utvendig svalgang i to etasjer som gir tilgang til leilighetene. I 1910 bodde det 17 personer her, fordelt på 4 hushold. Både kvinnene og mennene hadde lønnsarbeid, enten på Grorud tekstilfabrikk eller som stenhoggere i en av de mange steinbruddene som var i drift i dette området.

Opprinnelig lå det et vognskjul og et uthus med utedo på eiendommen, men disse er nå revet. Eiendommen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig.