lukk

Bjerka

I 1928 bygget Gunhild Fossum, datter av Rasmus Enger på Rødtvet gård, Bjerka pensjonat. Det ble drevet fram til ca. 1942. Etter krigen ble huset leid ut ulike instanser som drev barnhjem før det ble solgt som privatbolig i 1985. Huset har et stort valmet tak, empirevinduer og er i nyklassesistisk stil. Det er godt bevart og har mange originale detaljer. Eiendommen er oppført som bevaringsverdig på Gul liste.