lukk

Sinsenkrysset

Navnet Sinsen kommer av Sinn (vei) og vin (eng) og tunet til Nordre Sinsen gård ligger rett øst for Sinsenkrysset.

Bygging av Trondheimsveien startet på slutten av 1600-tallet. Ved Sinsen fulgte veien Sinsenveien og Refstad allé. Allerede i 1870 var Sinsenkrysset et etablert trafikknutepunkt, der særlig plankekjøringen fra distriktene inn til Oslo var dominerende.

Helt frem til 1950-årene var dette knutepunktet et helt vanlig veikryss, men for å få bukt med økende, og til dels kaotisk trafikk, ble ”Norges første rundkjøring” anlagt her i 1957. Rundkjøringen ble anlagt i ett plan, og trikketraseen mot Grefsen ble ført under veien og opp mot Muselunden.

Sinsenkrysset har blitt et begrep i Oslo. Både som en prøvelse for nye bilister og som et skille mellom by og land. Nord for Sinsenkrysset ble ansett som ”utenfor byen” – og har vært flittig brukt både revyer og i distriktspolitikken.