lukk

Refstaddammen

De fleste gårder hadde i tidligere tider en gårdsdam. I dag er det få slike igjen, men denne har fått lov til å bli liggende. Dammen ble også brukt som isdam, det vil si at det ble tatt ut is i blokker om vinteren. Blokken ble lagret i sagflis til sommeren og bruk i isbokser på Aker sykehus og på byenes restauranter utover sommeren.

Kilde: Refstadhistorie, Anne Fikkan.