lukk

Østli

Villaeiendommen Østli i Åkerøveien 26b ble oppført for brannmann Johan Østgård i 1930 og er fremdeles i familiens eie. Villaen ble byggeanmeldt i 1929 ved arkitekt Henrik Biørn. Han tegnet flere hus på Risløkka og i andre småhusområder i Aker, og dette huset er nært beslektet med hans øvrige produksjon.

Villaen har et karakteristisk takvolum som er valmet og har bratte mansardflater på fire sider. Mansardtaket gir en god utnyttelse av andreetasjen, og bidrar sammen med (frontispis) karnapp og arker til å gi villaen et kontinentalt og herskapelig preg. Mansardformene ble populære i Aker på 1910-tallet, og selv etter at funkisstilen hadde slått gjennom ble det bygget mange hus med slike tak.