lukk

Bjerke gård

Bjerke gård het opprinnelig Øvre Refstad.

Refstad gård kan føres tilbake til middelalderen. I 1736 kjøpte Amund Amundsson gården, den var da på omlag 700 mål. I de kommende årene skiftet den ofte eiere. I 1838 kjøpte tobakkspinner Johan Henrik Andersen gården, og i 1880 ble den delt i to. Hver av hans sønner overtok en del.

Øvre Refstad fikk navnet Bjerke fordi det sto en stor bjerk i skillet mellom eiendommene. Våningshuset på Bjerke ble bygget i 1880. Bygningen er i karakteristisk sveitserstil med store takutstikk og høye krysspostvinduer. I 1918 kjøpte Arne Haugerud gården og solgte den videre til Det Norske Travselskapet Landbane i 1938.

I dag er det kun våningshuset som er igjen av det gamle gårdstunet. De øvrige bygningene ble revet i 1972. Våningshuset står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig, og inngår i Verneplan for Akergårdene.

Kilde: Kulturminneguide. Vandringer i bydel Bjerke.