lukk

Solvang

Huset i Midtveien 3 ble bygget omkring 1918 av Selma Ellefsen. Huset fikk navnet Solvang, og Ellefsen åpnet kolonialforretning i første etasje.

Tidlig på 1920-tallet bygget hun tre utleieboliger i Midtveien 7 og 9 samt Risløkkaveien 46. Huset i Midtveien 7 ble tegnet av Eilert Paulsen. Det er i nyklassesistisk stil og har et helvalmet tak, som har en elegant svai ned mot gesimsen.

I bygningene i Midtveien ble det etablert melkebutikk og kolonialforretning. På slutten av 1940-tallet ble Solvang bygget om til aldershjem, og i 1958 ble hjemmet gitt som gave til meningheten.