lukk

Solberg gård

Gården ble utskilt fra Mellom Hovin gård i 1860 og kjøpt av kjøpmann Nils Gabrielsen og frue. Han drev en såkalt bondehandel i Brugata og flyttet ut til landlige Hovin på grunn av sin kones dårlige helse.

Våningshuset på gården bestod av en lav halvannen etasjes bygning og en høyere del, som var bygd på tvers av den laveste fløyen. Den laveste fløyen var bygget i empirestil i perioden 1800–25, mens den høyeste fløyen var i sveitserstil, trolig bygget i forbindelse med at Gabrielsen kjøpte eiendommen. I den forbindelse fikk den lave fløyen nytt tak i sveitserstil. Empirefløyen hadde mange interessante bygningsdetaljer. Blant annet fantes det et juksevindu i gavlen mot vest.

Ellers lå det stabbur og driftsbygning på tunet. Stabburet vekket Arno Bergs interesse da han besøkte gården på 1950-tallet. Han skriver: "Meget morsomt er stabburet fra, la oss si 1870-80-årene med svalgang og søyler som er glatte på forsiden, men ellers utskåret i en bølgelinje. Andre diskrete snekkerdetaljer er gode." På Solberg var det også en vakker hage, med blomster, bærbusker og en mengde frukttrær, særlig epletrær

Jordveien ble i en periode benyttet til gartnerivirksomhet. Olsen og Johansen het driverne av gartneriet, og de bodde i andre etasje i våningshuset på Solberg. Store deler av eiendommen ble dessuten utnyttet til teglverksdrift. Den store driftsbygningen ble brukt som stall for travhester, men under siste krig brant bygningen ned.

I 1982 kom det søknad om riving av de resterende bygningene. Både bydelsutvalget (Hasle/Økern) og Byantikvaren anbefalte rehabilitering og fortsatt bruk av det gamle hovedhuset. Bygningen var oppført på Byantikvarens gule liste. Bevaringshensynet ble imidlertid ikke tillagt særlig vekt. Boligetaten angir at det er boliginteressene som tillegges hovedvekt når det skal vurderes om en bygning skal rives. Kulturhistorie og bevaringsinteresser tillegges ikke avgjørende vekt. Rivetillatelse ble innvilget, og i 1983 ble bygningen revet.

Kilde: Årbok 2001, Ingeborg Pettersen, Byantikvarens saksarkiv. Saksmappe, den gamle bygningskulturen i Aker.