lukk

STK kontorbygning

I 1957 bygget STK en ny kontor- og fabrikkbygning for avdeling for teknisk elektronikk, TV, radio og deler av kjøleproduksjonen. Fra bedriftens side ble det lagt vekt på at bygningen skulle være lett å dele opp, samt at den kunne tilfredsstille forskjellige typer produksjonsbehov.

Anlegget ble tegnet av Andr. H Bjercke, Georg og Trond Eliassen, Birger Lambertz-Nilssen og Einar Arnborg, og i 1962 ble den omtalt i Byggekunst. Her heter det: ”Bygningen er første trinn av en større utbygning. Fabrikkområdet omfatter fra før en rekke bygninger av høyst forskjellig alder og utseende. De fleste er imidlertid oppført i tegl. Ved å basere den videre utbyggingen på tegl som fasademateriale mener vi det skulle være mulig å nærme seg en helhet i fabrikkområdet, selv om utbyggingen vil skje over lang tid og bestå av bygninger for høyst ulik funksjon”.

Bygningen har senere blitt påbygget med en etasje. Det siste året har inngangspartiet og trapperommet blitt rehabilitert og delvis tilbakeført. Bygningen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig.