lukk

STK høyspenningslaboratorium

I 1947 startet selskapet som senere fikk navnet STK, planlegging av et nytt høyspenningslaboratorium. Tildigere hadde denne funksjonen vært plassert i fabrikkbygningen. I tilknytning til bygningen ble det tegnet et sidebygg som skulle inneholde kontorer og fysiske laboratorier. Også her sto arkitektfirmaet Bjercke og Eliassen for utformingen.

Fasadene på høyspenningslaboratoriet var opprinnelig pusset og malt. I dag er det bygget om og har fått teglsteinsforblending, men den spesielle formen på bygningen er inntakt.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.