lukk

STK Ledningsfabrikk

På 1960-tallet utviklet Standard telefon og kabelfabrikk seg til å bli en pioner på kabler med høye spenninger. Den nye ringkjelen for oljeimpregnering gjorde det mulige å produsere meget lange kabler. Bedriften hadde eget kabelskip som var tilpasset som utlegningsfartøy. Ellers var tiåret preget av nye etableringer utenfor hovedbedriften på Økern. I Gjøvik, Halden, Karmøy, Kongsvinger og Namsos ble det etablert virksomheter. I 1965 feiret selskapet 50-årsjubileum og fikk besøk av Kong Olav. På begynnelsen av 1970-tallet hadde bedriften ca. 4000 ansatte og var en av de største arbeidsgiverne i Oslo.

Den nye ledningsfabrikken innebar en stor utvidelse av bebyggelsen i Kabelgaten. Planleggingen startet på 1950-tallet, og nok engang var det arkitektene Andr. H Bjercke, Georg Eliassen, Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen som var engasjert. Det ble planlagt en toetasjes bygning med grunnflate på 6 600 kvadratmeter nord for den gamle fabrikkbygningen. De to bygningene ble forbundet med et overbygget kabellager på 6 500 kvadratmeter. Mellom selve fabrikken og lageret ble kantine, garderober og noen kontorer plassert.

Fabrikken fikk nytt moderne utstyr. Fabrikasjonen foregikk kontinuerlig, og automatiske maskiner med høy hastighet sørget for effektiv produksjon. I forbindelse med lageret ble det foretatt en omlegging av den eksterne transporten på området. Nye transportveier og nytt jernbanespor samt opplastingsplasser, ble plassert på østsiden av fabrikken.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.