lukk

Risløkka gård

Risløkka var opprinnelig en husmannsplass under Økern hovedgård. En husmannsplass var ikke en egen eiendom, men inngikk i gården den lå under. Plassen kunne være med eller uten jord, og husmannen betalte leie til bonden enten ved arbeid eller penger, ofte en kombinasjon.

I 1836 fikk I. H. Riis arverett til 50 mål, og det kan være opphavet til navnet Risløkka. Våningshuset er fra ca. 1840. Opprinnelig var det en stue i én etasje, og det spesielle med bygningen er at tømmeret er satt opp vertikalt, og ikke lagt horrisontalt slik vanlig lafting tilsier. Rundt 1900 ble huset påbygget med en andreetasje.

Risløkka gård inngikk i den planen som Anton Tschudi utformet i 1913, og eiendommen ble utparsellert til boligtomter. Våningshuset på Risløkka med fem mål ble solgt i 1917. Eiendommen er ført opp på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.