lukk

Økernlund husmannsplass

Eiendommen er avmerket som husmannsplass på kartet fra 1881. I matrikkelen fra 1888 har eiendommen gnr/bnr: 123/9 og samme navn som gården som lå litt lenger ned i Økerenveien, Økernlund. Økernlund hadde i 1865 en husmannsplass, så kanskje var det her denne plassen lå.
I 1904 er den eid av smeden Ole Hansen.

Bygningen som lå her var i halvannen etasje med stående panel, empirevinduer og knappe takutstikk. Ut fra disse kjennetegnene kan vi anta at den ble bygget rundt midten av 1800-tallet. Den ble revet på slutten av 1970-tallet.