lukk

Økern senter

Lokaliseringen av Økern senter ble angitt i generalplanen for Oslo, og intensjonen var at senteret skulle avlaste sentrum eller ”city”, som var begrepet som ble brukt.

Bygget er tegnet av Håkon Mjelva og Per Norseng, og sto ferdig i 1970. Bygningen var med sine 18 etasjer Norges største kontorbygg, og et av de høyeste byggene i Oslo. Butikker og serviceinstitusjoner er plassert i to lave paviljonger, mens kontorene ligger oppover i etasjene. Grorudbanen har stasjon under senteret. Senteret har i ettertid fått takoverbygg.