lukk

Nordal gård

Stedet het opprinnelig Økernstuen og var en husmannplass under Økern hovedgård. Den ble skilt ut som egen eiendom i 1787, da forvalter Koefoed fikk arvefesteskjøte på den.

Eiendommen var på 150 mål. I 1848 ble navnet endret til Nordal. I 1875 kjøpte Johan Sverdrup eiendommen til landsted. Det var mulighens han som fikk oppført hovedbygningen som sto der fram til 1960-tallet.

Våningshuset inneholdt flotte interiører, karakteristisk for midten av 1800-tallet, og Sverdrups arbeidsværelse var uforandret i 1955. All bebyggelsen og hageanlegget ble revet på 1960-tallet for å gi plass til en bensinstasjon.