lukk

Hovin nordre gård

Hovin gård var en storgård og lå der hvor boligbebyggelsen på Hovin ligger i dag. Gården ble etter hvert delt i tre bruk, søndre, mellom og nordre.

Denne delen fikk navnet Nordre Hovin og ble trolig etablert på slutten av 1840-tallet. Gården var på 250 mål og ble kjøpt av Kristiania kommune i 1915. I 1917 ble den solgt til Aker kommune. I folketellingen fra 1900 bodde det 28 personer på gården, fordelt på syv husholdninger. Flere av leietakerne jobbet ved jernbanen.

Hovedbygningen er satt sammen av to hus. Den er en enkel og langstrakt bygning som er velpleiet, skriver Arno Berg i 1955. Byantikvaren uttaler i 1975 at "Nordre Hovin er et gårdsanlegg som i dag presenterer seg som et resultat av bygningsmessig aktivitet gjennom 130 år. Ved tilbygg og sammenbygginger er de eldste bygninger gjennom tidene knyttet sammen med yngre, og prensenterer seg idag som et uortodokst og interessant anlegg". Den fungerte da som planteskole under Aker parkvesen. I 1975 ble Olso kommunes gartneri flyttet hit. De brukte gården fram til 1990.

I 1978 ble gården regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven. I 2006 ble driftsbygningen revet og erstattet av en bygning med tilsvarende volum og proporsjoner. Samtidig ble våningshuset rehabilitert og istandsatt. Tunet eies av Fabritius eiendom A/S, og det er et byggevarehus som disponerer driftsbygningen.