lukk

Gravfelt

Her ligger tre skadede store gravhauger som sannsynligvis stammer fra jernalderen. To av disse er avlange mens en er rund. Av de avlange er den største 30 x 20 m og 1,8 m høy og i dag beplantet med prydbusker. Den andre er 13 x 9,5 m og 1,2 m høy. Den runde haugen har en diameter på 14 m og er 1,3 m høy.

Jernalder i Norge regnes som perioden mellom 500 f.Kr–1050 e.Kr. Starten av perioden kjennetegnes ved at jern overtar som redskapsmateriale i stedet for bronse og stein.

Bruk av jernøkser og jernarder gjorde det lettere å hugge skog og utnytte større områder til jordbruk enn tidligere. I tillegg begynte man å gjødsle jorda, noe som økte brukstiden til jordene. Gårdene ble stedfaste, og små høvding- og kongedømmer dannes i starten av jernalderen. Disse samles etter hvert til rikskongedømmet Norge i siste halvdel av jernalderen. Perioden er også kjent for vikingtoktene, som var kombinerte handels- og plyndringstokter. Disse ble muliggjort av en ny skipsteknologi som kom i siste halvdel av jernalderen, nemlig seilet. Avslutningen av jernalderen preges av at kristendommen overtok for den norrøne åsatroen som majoritetsreligion.