lukk

Funnsted steinavfall

I jordmasser som ble hentet et sted på Økern gård, ble det funnet avfall fra redskapsproduksjon i stein. Sannsynligvis bestod avfallet av flintavslag men dette og alderen på avfallet er usikkert.