lukk

Fiskebutikk

Bygningen ble oppført som fiskebutikk i 1961. Den er tegnet av arkitekt R. Skefstad, i umiskjennelig 1950-talls stil med mosaikkfliser på fasaden og dør i teak.

I samarbeid med fiskeridepartementet, og ut fra analyser av folketetthet og annen forretningsvirksomhet i området, mente byggherren Ellef Andersen at det var behov for en fiskeforretning på Risløkka. Etter oppstart begynte imidlertid flere andre aktører i nærområdet å selge fisk, og butikken måtte legges ned etter fire år. Både kolonialforretning og frukt- og tobakksforretning ble forsøkt drevet i lokalene, men heller ikke dette var lønnsomt.

I 1969 åpnet Økern senter med en rekke forretninger. En ringbussrute ble etablert, og flere ganger i timen gikk det busser til Økern senter, og de lokale forretninger mistet kunder.

Ellef Andersen fikk etter hvert innvilget bruksendring til lokaler for kjemiskteknisk konsulentvirksomhet. Bygningen ligger der ennå, meget godt bevart som et minne over en tid hvor det var rom for små, selvstendige og lokale butikker.