lukk

Bråten

Eiendommen går under flere navn; Fiske-Ingers hus, Lille Økernbråten eller bare Bråten. I matrikkelen fra 1869 står eiendommen oppført som Bråten. Den er registrert som byggetomt og har en størrelse på to mål. Trolig er den nylig blitt skilt ut, og det er sannsynlig at dette var en husmannsplass før denne tid. Navnet Fiske-Ingers hus henspiller på Inger Gundersen som bodde her. Inger var født i 1864 og var gift med Ole Gundersen som jobbet som stenhugger. I 1900 hadde de fem barn. Inger kjørte rundt med hest og kjærre og solgte fisk. Hun hadde også en kiosk i krysset Fagerliveien/Trondheimsveien.

Huset ble pusset opp i 1997, og mye av eksteriøret er av nyere dato. Ut fra formen på bygningen framgår det at dette er et gammelt hus. Byggeåret er anslått til å være 1825. Huset er en god representant for hvordan en typisk husmannsstue kunne fremstå. Pipa er plassert midt i bygningen, dermed legges det tilrette for at flere rom kan ha et ildsted. En lav andreetasje ga soveplasser.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.