lukk

Bjerkedalen

Området med åpen blokkbebyggelse fra 1950-tallet ble bygget ut på Økernbråten gårds grunn. Reguleringsplanen ble vedtatt i byplanrådet høsten 1956. Utbygger var byggmester Nils S. Stiansen, og bebyggelsen ble tegnet av arkitekt Gunnar Schultz.

Blokkene er i fire etasjer og har halvvalmet tak. En punktblokk som innholder hybler og et lite senter, Brobekk senter, ble også bygget.