lukk

Aker teglverk

Aker teglverk lå på Mellom Hovins grunn, langs Østre Aker vei på motsatt side av Kabelgaten. Det ble anlagt i 1893.

Områdene bestod av leirholdig jord og leira var råvare til teglstein. Produksjonen foregikk ved at leira ble gravd opp og transportert inn til teglverket. Her ble den formet til murstein og lagt til tørk på de såkalte tørkebanene, en slags hylle som har tak over seg. Når steinene var tørket ble de trillet inn i ovnen og brent.

Den store byggevirksomheten inne i byen i siste halvdel av 1800-tallet medførte stort behov for byggematerialer, og det ble etablert en rekke teglverk i Aker i denne perioden. Arbeidet var sesongbasert og om vinteren ble det ikke tatt opp leire.

Omkring første verdenskrig ble Aker teglverk drevet av grosserer Einar Stang. Det var da et av de meste moderne og mest automatiserte teglverk i landet. Teglverket ble lagt ned på begynnelsen av 1970-tallet. Den store pipa som var bevaringsverdig ble revet i 1988.