lukk

Vollebekk øvre

Øvre Vollebekk var opprinnelig en husmannsplass under Økern gård og lå helt i yttergrensen for Økern gård. Det er ikke kjent når den ble selveiet, men rundt 1850 var den eid av Anton Hansen.

I 1918 ble gården kjøpt av Mathias Simonsen. Hans sønn Olaf var utdannet gartner, og i 1925 overtok han og kona driften av Nedre Vollebekk. De drev gartneri, i tillegg hadde de okser, hester, griser og høner.