lukk

Vollebekk nedre

Vollebekk nedre ble utskilt fra Økern. På tunet lå en eldre hovedbygning og driftsbygning, grønnsakskjeller og drivhus oppført i perioden 1916–18. Gården har byttet eier flere ganger. En perioden var det Oslo Folkerestaurant som drev gården, og i den sammenheng ble det oppført en pølsefabrikk.

Gården hadde et stort husdyrhold og på slutten av 1950-tallet var bestanden på 1050 griser, 1000 fjærfe, 72 storfe og tre hester. Bygningsmassen bærer preg av stordrift. Det har dessuten vært drevet med dyrking av sjampinjong her. Da var det Carl Nilsen som sto som eier. I dag er alle husene revet.