lukk

Lunden kuskebolig

Lunden gård ble fradelt Linderud gård i 1859, men gårdene ble allikevel drevet sammen. Statsråd Pierre Mathisen bodde her i tiden 1893–1913, før han overtok Linderud gård.

Lunden gård lå der hvor Lunden kloster ligger i dag, og ingen av de gamle bygningene fra selve gårdstunet er bevart. Denne bygningen var imidlertid knyttet til Lunden gård. Her bodde kusken og hans hustru, samt gartneren som arbeidet på Linderud gård. På denne tiden gikk det en allé fra kuskeboligen og ned til Lunden gård.

Kilde: Kulturminneguide. Vandringer i bydel Bjerke.