lukk

Linderud gård elevbidrag 1

Elevbidragene er laget av elever ved Hellerud og Bjerke Videregående skole. Filmen om et kulturminne i Groruddalen er et resultat av et samarbeid mellom Byantikvaren i Oslo og de videregående skolene.