lukk

Linderud gård

Linderud gård kan føres tilbake til middelalderen. Gårdens storhetstid startet i 1697 da Mogens Lauritssøn overtok gården. Han kjøpte opp flere gårder i Groruddalen og på Romerike, og det var hans sønn Erich Mogenssøn som skapte storgården Linderud. Han bygget hovedbygningen og anla hageanlegget og trolig ble også lindealleen plantet i hans tid. Alleen blir omkring århundreskiftet omtalt som en snorrett hall av lindetrær, den prektigste, tetteste og mest velvoksne i landet.

Hovedbygningen er oppført i utmurt bindingsverk i to etasjer. Den er senere blitt om- og påbygget i 1809 og 1840, og ble panelt i forbindelse med ombyggingen i 1840. På slutten av 1700-tallet var Linderud blitt sentrum i et storgods som omfattet flere hundre tusen dekar skog, mange sager og ca. 350 gårder.

I følge hagelitteratur fra 1915 hadde Linderud ”det interessanteste og bedst vedlikeholdte gamle haveanlæg i Kristianias omeng.” I siste halvdel av 1700-tallet ble det arrangert en rekke selskaper, og i slike sammenhenger var hagen en viktig arena. Litteraturen forteller blant annet om en særlig glimrende hagefest med ”fantastisk illuminatoin” holdt av kanselliråd Erik Mogensen i 1788 for kronprins Fredrik og prinsene Carl og Fredrik av Hessen.