lukk

Linderud blokkbebyggelse

Statstjenestemennenes Boligbyggelag var byggherre og F. S. Platou arkitekt da bebyggelsen på Linderud ble oppført på midten av 1960-tallet. Ny teknologi, kostnadsbesparelser og boligmangel hadde medført at høyhuset slo gjennom som boligform tidlig på 1960-tallet. Betegnelsen skivehus blir gjerne brukt om bebyggelsen.

Husene hadde mange oppganger og kunne variere i høyde og størrelse. Felles var at vegger og tak var utformet som skiver. På Linderud ble det oppført slike skiveblokker i 12 og 4 etasjer, i tillegg til et område med rekkehus. Lavblokkene er plassert inn i det skrånende terrenget, mens høyblokkene ligger på det flate området nærmere Trondheimsveien.