lukk

Karlsrud

Rett nord for Øvre Vollebekk lå husmannsplassen Karlsrud. Plassen lå under Økern gård, og er avmerket på eldre kart, men da med navnet Karlsstuen. I matrikkelen fra 1904 er den blitt et selveid bruk med gårds- og bruksnummer 123/19 og navnet er angitt til Karlsrud. Bygningene ble revet på 1980-tallet.