lukk

Funnsted øks

I Brobekkveien 10b ble det funnet en slipt øks av grå, tett bergart. Øksen ble funnet omtrent en meter under markoverflaten og er sannsynligvis laget i yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca. 3800–1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk, og at man begynner å slipe steinredskaper.