lukk

Funnsted gullring

Her ble det i 1906 funnet en fingerring av gull fra middelalderen. Ringen har en innfatning for en stein, men denne var borte da ringen ble funnet.

Norsk middelalder regnes som perioden mellom ca. 1030–1537 e.Kr. Hele perioden var preget av betydelig internasjonal kontakt gjennom handel, pilegrimsvandringer, kirkeorganisasjonen og kongehuset. Dagens Oslo inneholder både middelalderbyen og et stort omland som i middelalderen var jord- og skogbruksområder. Til sammen viser kildene at mesteparten av dagens byggesone har vært dyrket både i middelalderen og enda lenger tilbake i tid.