lukk

Brobekk gård

Her ligger det våningshus og uthus i sveitserstil, bygget i 1875 av steinleverandør Anton Borrebæk. Også på denne tiden var det viktig å signalisere status og sosial tilhørighet via egen bolig. En enebolig i sveitserstil med forseggjort hageanlegg, ble betraktet som en moderne og passende ramme for en selvstendig næringsdrivende.

Sveitserstilen var ikke bare en stil, men en hel ideologi. Husenes utforming ble begrunnet med hygieniske og moralske verdier. Vektlegging av lyse og luftige rom gjorde høye krysspostvinduer egnet, og husenes trekonstruksjon ble framhevet med detaljer og utsmykninger. Behovet for dekor ble delvis begrunnet moralsk. Utsmykningen ville kunne skape trivsel, og et prydelig hjem ville ha en oppdragende effekt på beboerne.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.