lukk

Borrebekk gård

Borrebekk var opprinnelig en husmannsplass under Økern gård.

Ole Martin Borrebekken eide gården i en lang periode på 1800-tallet. Han var kjent for å være en driftig mann. I tillegg til å drive Borrebekk gård, forpaktet han flere granittbrudd av Linderud. På det meste hadde han nærmere 100 leiekjørere i sin tjeneste. Etter at Mogens Mathisen, eieren av Linderud gård, døde i 1875, bestyrte Borrebekken Linderud gård.

I dag er den kun våningshuset som står igjen. Arno Berg skriver i 1955 om våningshuset "inngangen har dobbelt dør med en fylling i hver og bekrones av en klasssisk frontong båret av knekter i sveitserstil". På bildene fra 1960-tallet er disse detaljene synlige. Låven brant i 1952 og stabburet ble revet i 1959. Eiendommen står på Byantikvarens gule liste.

Kilde: Kulturminneguide. Vandringer i bydel Bjerke.