lukk

Bakken

Husmannsplassen, som lå under Linderud gård, gikk også under navnet Borrebækkbakken. I folketellingen fra 1900 er det Andreas og Andrea Kristiansen med 6 barn som bor her.

Ved forrige århundreskifte hadde mange husmannsplasser gått over til å selveide bruk. Slik var det ikke på Linderud. Storgården hadde fortsatt en rekke husmannsplasser på sin eiendom. Plassene var både med og uten jord. Sistnevnte leide kun grunnen som huset stod på, og drev dermed ikke jordbruk. Bakken var en husmannsplass med jord, og det ble dyrket korn og poteter og holdt gris og ku.