lukk

Lindeberg søndre gård

I 1723 heter det at gården hadde måtelig god jord og "besynderlig til korn". Takstmannen var altså overrasket over at det ble dyrket korn. I 1707 ble gården overdratt til Mads Olsen Alna. I fogderegskapene i 1715 - 1716 sies det at Mads melder om krigsskade på 54 daler. Flere bønder i området medlte om "schade lidelse ved Fiendens indfald". På gården ble det sådd 2 tønner blandkorn, 10 tønner havre, 60 lass høy ble høstet, og det var 3 hester, 14 kyr og 8 sauer her. Gården hadde på dette tidspunktet to husmannsplasser med navnene Grønlund og Hagen/Lindebergstuen.Oslo kommune overtok Søndre Lindeberg i 1974. Rivesøknad ble sendt 02.11.1977 fra OBOS, og i den forbindelse ble bygningene på tunet fotografert og dokumentert.


Kilder: Lorentz U. Pedersen, 1989 Folket ved Bakåsen.