lukk

Jerikobraaten

Våninghus og uthus fra 1900-tallet. På gamle kart er navnet Jerikobraaten brukt om en annen plass. Byantikvaren mottar gjerne oppplysninger om hva som er korrekt navnsetting.