lukk

Jeriko gård

Gården ble skilt ut fra Nordre Lindeberg i 1766. På denne tiden var det ikke uvanlig å gi gårdene bibelske navn. Jeriko hadde ca 130 mål innmark. Den ble ekspropriert på slutten av 1960-tallet.