lukk

Holtet gård

Gårdsnavnet er avledet av holt. Gården het opprinnelig Braate og forekom i lensregnskapene i 1580-årene. I perioden 1664 og fram til begynnelsen av 1700-tallet brukes begge navnene, etter denne tid er det Holtet som benyttes. Gården skiftet eier en rekke ganger. På 1930-tallet ble det drevet gartneri og svineoppdrett . Gården ble overtatt av kommuenen i 1965. I Byantikvarens arkiv ligger det et nedrivingsnotat av 14-02-1968. Våningshus, verksted, uthus og stabbur lå på tunet og riving var allerede igangsatt da en representant fra Byantikvaren var på stedet for å ta bilder av bygningene. Våningshuset var i sveitserstil.