lukk

Kalbakken

Planlegging og utbygging av Kalbakken, Flaen og Nordtvet

Dette området var et av de første som ble bygget ut etter siste krig med åpen blokkbebyggelse og småhus. Gårdene Nedre Kalbakken og Nordtvet ble overtatt av Aker kommune i 1947, og utbygningen startet allerede samme år, det vil si før sammenslåingen av kommunene Aker og Oslo. Det var dermed ABBL (Aker boligbyggerlag) som stod bak den første utbygningen. ABBL ble slått sammen med OBOS etter kommunesammenslåingen, og OBOS fortsatte utbyggingen.

De første blokkene ble bygget på Flaen, men etterhvert ble også jordene til Kalbakkengårdene tatt i bruk. Her var det arkitekt Narve S. Ludvigsen som utarbeidet regulerings- og bebyggelsesplan. Opprinnelig var blokkene tenkt å være i tre etasjer, men boligrådmannen ønsket fire etasjer. Det var nødvendig å benytte arealene så godt som overhode mulig var begrunnelsen. I juli 1951 ble planen godkjent.

Utover på 1950-tallet ble også eiendommen Nordtvet gradvis bygget ut. Også her var blokkene på fire etasjer.  I 1958 la NBBL(Norges boligbyggelag) fram et nytt reguleringsforslag for et området som hadde tilhørt Nordtvet gård. Det ble planlagt 16 lavere blokker og fire punktblokker på 10-12 etasjer, hvorav den ene skulle inneholde trygdeboliger. Bebyggelsen var tegnet av arkitekt Chr. Dexrud og stod ferdig tidlig på 1960-tallet. Denne bebyggelsen viser hvordan byggeskikken endret seg i utbyggingsperioden. Mens blokkene fra 1950-tallet hadde saltak og fasader av teglstein som var pusset, fikk 1960-tallets bygninger flate tak og platekledning.