lukk

Øvre Grorud borettslag

I 1958 la NBBL (Norges boligbyggelag) fram et nytt reguleringsforslag for området som i dag heter Øvre Grorud borettslag. Det ble planlagt 16 lavere blokker og fire punktblokker på 10–12 etasjer, hvorav den ene skulle inneholde trygdeboliger. Bebyggelsen var tegnet av arkitekt Chr. Dexrud og sto ferdig tidlig på 1960-tallet.

Denne bebyggelsen viser hvordan arkitekturen endret seg i utbyggingsperioden. Mens blokkene fra 1950-tallet hadde saltak og fasader av teglstein som var pusset, fikk 1960-tallets bygninger flate tak og platekledning.