lukk

Nordtvet gård

Nordtvet er ikke nevnt i kilder fra middelalderen, men i jordebøkene fra 1570-årene er den oppført under Hovedøya kloster. Den var krongods fra 1610–82, og deretter i privat eie.

I 1936 var gården på 350 mål dyrket mark og noe skog, og ble kjøpt av Otto Møller. Møller hadde nesten 60 melkekyr, hest, hønseri og gartneri. Driftsbygningen fra 1936 var svært moderne for sin tid, og gården hadde melkemaskiner, automatisk vanning og kjølelager. En melkekjører brakte melk med hest og vogn til faste kunder. I slutten av 1930-årene leverte gården melk til kunder i området omkring Carl Berners plass, og på Kjelsås og Grefsen.

I 1947 ble store deler av gården ekspropriert til boligbygging og gårdsdriften avviklet. Drengestua ble revet i 1987, og på det stedet hvor den hadde stått ble det reist et stabbur i 1994. Stabburet fra ca. 1790 sto opprinnelig på Nedre Grorud gård, og har et karakteristisk sekskantet klokketårn dekorert med seks linormer. Groruddalen Historielag holder i dag til i stabburet. Det drives fremdeles gartneri og hagesenter ved gården, og i driftsbygningen holder et ridesenter til. Gårdsanlegget er regulert til bevaring etter Plan- og bygningsloven.