lukk

Grønlund øvre

I Kalbakkveien 14 ligger fortsatt et gammelt sveitserhus fra slutten av 1800-tallet. Eiendommen bærer navnet Øvre Grønlund.

Før utbyggingen på 1950-tallet, lå det en rekke eldre hus på veistrekningen mellom Trondheimsveien og Kalbakken bru.

Eiendommen er ført opp som bevaringsverdig på Gul liste.