lukk

Flaen gård

Flaen gård ble revet på slutten av 1940-tallet for å gi plass til svenskehus og blokkbebyggelse.