lukk

Flaen borettslag

De 16 blokkene ble oppført i perioden fra like etter andre verdenskrig og fram til juli 1954. Blokkene var lange og smale i tre etasjer og med små balkonger. Fasadene var pusset og malt i forskjellige farger. Arkitekten var Narve Ludvigsen. Blokkene inneholdt for en stor del treromsleligheter.

På 1950-tallet var mange fagfolk opptatt av leilighetens utforming og størrelse. Forestillingen om hva som var den riktige måte å bo på var hovedsakelig basert på to ideer, en hygenisk og en mer mentalhygienisk. I begge henseende sto familien i sentrum. Både leilighetenes innvendige utforming samt hvordan områdene ble strukturert utvendig, ble preget av disse ideene.

Barns mentale helse og muligheten for selvstendig lek med venner samt en egen arbeidsplass for skolearbeid, skulle ligge som et premiss bak utforming av leiligheten. Vektlegging av et eget foreldresoverom med tanke på det som blir omtalt som ”seksualhygenisk hensyn”, samt at gutter og jenter etter hvert burde slippe å dele soverom, er eksempler på hvordan leilighetens utforming skulle bidra til familiens dannelse. Ut fra disse ideene ble treromsleiligheten lansert som minstestandard for familier. De gamle ett- og toromsleilighetene hvor hvert rom hadde mange funsksjoner, for eksempel et rom som fungerte som både soverom og stue, var ikke ønsket.

Når det kom til strukturering av boligområdene ble det utviklet normer og standarder som satte maksimumsgrenser for tetthet i bebyggelsen. De nye boligområdene skulle framstå som områder hvor kombinasjonen av natur og bolig skulle oppmuntre beboerne til å drive mosjon eller rekreere.