lukk

Ammerud nedre

På Nedre Ammerud lå det en vakker empirebygning, trolig fra første halvdel av 1800-tallet. Grunnplanet var helt symmetrisk. Inngang lå midt på bygningskroppen, på nordsiden av huset. Bygningen hadde stående panel, valmet tak og flere originale vinduer.

I første halvdel av 1800-tallet ble slike midtgangshus, i forskjellige størrelser og varianter, det vanligste hovedhuset på litt større gårder. En gård med en slik hovedbygning signaliserte at her bodde det en selveiende bonde.

Bygningene hadde ofte fem eller seks rom. I midten lå gangen med en stue innenfor, på den ene siden lå kjøkken og kammers, mens storstua var plassert på den andre siden. Kjøkkenet var ofte stort og hadde grue. Det fungerte både som oppholdsrom og soveplass for tjenestefolket. Bygningen ble revet i 1965.